Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

- Máme se rádi, chováme se k sobě hezky, protože jsme kamarádi.

- Po školce se pohybujeme pomalu. Běháme, skáčeme a dovádíme na zahradě nebo na hřišti, ale tak, abychom si neublížili.

- Pusu máme na hezká slova. Umíme pozdravit, poprosit i poděkovat. Nemluvíme ošklivě, nehádáme se. Nekřičíme, šetříme si svůj hlas.

- Nerušíme kamarády při odpočinku. Jsme potichu, když posloucháme pohádku, protože umíme naslouchat.

- Když mluví paní učitelka nebo kamarád, posloucháme.

- Rukama si pomáháme a usmiřujeme se. Šetrně zacházíme s hračkami a knížkami. Nebereme a nesaháme na nic, co nám nepatří.

- O přírodu pečujeme, zbytečně ji neničíme. Ke zvířátkům se chováme pěkně.

- Vždy po osobě uklízíme hračky tam, kam patří - ve třídě i na zahradě.

- Šetříme vodou, víme, že je pro nás moc důležitá.

- Dbáme o svou čistotu. Když je potřeba, ruce si důkladně umyjeme a utřeme.

- Při příchodu se přivítáme s paní učitelkou.

- Při odchodu se rozloučíme s paní učitelkou.

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163