Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

Co všechno se u nás v mateřské škole učíme?

Cílem vzdělávání v naší mateřské škole je, aby se děti prostřednictvím hry naučily komunikovat a vyjadřovat svůj vlastní postoj a city a také rozvíjely toleranci a ochotu pomoci.

K dosažení tohoto cíle využíváme formy prožitkového učení, denní pohybové hry, zdravotní cvičení, hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, experimentování a strukturované úkoly. V obou třídách vytváříme motivující prostředí pro všestranný rozvoj dětí a přípravu na úspěšný nástup do základní školy.

Co to pro nás znamená?

Přátelství Získávat přátele a udržovat si je vzájemnou důvěrou a péčí. Naučit se dělit se.

Čestnost Chovat se podle toho, co je správné a co správné není. Hrát „fér“ hru. Když někomu ublížím, umět říci promiň.

Řešení nezvyklých situací Učit se hledat řešení každodenních problémů. Nikomu neubližovat.

Spolupráce Společně ruku v ruce dojít ke společnému cíli.

Pružnost v myšlení Osvojit si schopnost změnit plán, pokud je to potřeba.

Zdravý rozum Naučit se užívat dobrý úsudek.

Smysl pro humor Smát se, být hravý, aniž by se to dotklo někoho jiného. Radovat se z maličkostí.

Odpovědnost Být odpovědný za své činy. Nebrat si nic, co mi nepatří.  Osvojit si hygienická pravidla pro ochranu nejen svého zdraví.

Organizace Plánovat činnost i odpočinek. Učit se odpočívat. Držet věci v pořádku připravené k dalšímu použití. Naučit se vracet věci tam, kde jsem je našel.

Zvídavost Touha dozvídat se a vědět o světě kolem sebe.

Trpělivost Čekat klidně na někoho či na něco.

Úsilí Snažit se jak to nejvíc jde.

Vytrvalost Pokračovat navzdory obtížím, nevzdávat se s prvním neúspěchem.

Iniciativa Učit se udělat něco, protože je to třeba udělat.

Učíme se zkrátka žít v pohodě, učit se a přemýšlet, každý den trochu malovat a kreslit, zpívat, sportovat a být se svými kamarády.

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163