Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

V Kamýku nad Vltavou dne 13.5.2019

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s usneseními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon) a v souladu s Vyhláškou č. 151/2018 Sb. v platném znění v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku (2019/2020) takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, uchazečů s tímto registračním číslem:

Registrační čísla, která    byla     přijata:

01/2019/02                           11/2019/02

02/2019/02                           13/2019/02

03/2019/02                           15/2019/02

04/2019/02                           17/2019/02

06/2019/02                           18/2019/02

07/2019/02                           19/2019/02

09/2019/02

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zákonným zástupcům nepředává, je založeno v dokumentaci mateřské školy; je možnost ho vydat na žádost zákonného zástupce.

Registrační čísla, která   nebyla    přijata:

05/2019/02                          12/2019/02

08/2019/02                          14/2019/02

10/2019/02                          16/2019/02

Pokud se uvolní místo pro předškolní vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, budou postupně osloveni zákonní zástupci dětí, které nebyly k předškolnímu vzdělávání přijaté.

Zákonným zástupcům bude rozhodnutí o nepřijetí jejich dítěte k předškolnímu vzdělávání zasláno doporučeným dopisem.

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 13.5. 2019 na veřejně přístupném místě v budově mateřské školy. Dále bylo také zveřejněno dne 13.5. 2019 na webových stránkách školy www.kamyknv.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke KÚ Středočeského kraje a to podáním učiněným u ředitele školy, který toto rozhodnutí vydal.

Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

 

Slavnost svátku maminek

Slavnost svátku maminek

Letošní Slavnost svátku maminek připravily děti z mateřské školy ve stylu country. Nechyběla kytička ani dárek v rámečku.  Každý z nás tiskem připravil mamince překvapení. Všechno nejlepší a děkujeme, že Vás máme. Děti z MŠ

Provoz v MŠ o letních prázdninách

V Kamýku nad Vltavou dne 10.5.2019 Č.j.: 177/2019 OZNÁMENÍ O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU MŠ V ČERVENCI A SRPNU 2019 Vážení rodiče, upozorňujeme na změnu provozu - omezený provoz mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace. V období od pondělí 15.7.2019 do pátku 9.8.2019  bude mateřská škola uzavřena. Jedná se celkem o čtyři týdny. Po dobu provozu mateřské školy o hlavních prázdninách nebude provoz časově omezen, tj. mateřská škola bude otevřena   od 6:00 do 16:00 hodin. Děkujeme za pochopení.                                                              Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

V Kamýku nad Vltavou dne 13.5.2019 Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s usneseními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon) a v souladu s Vyhláškou č. 151/2018 Sb. v platném znění v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku (2019/2020) takto: Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, uchazečů s tímto registračním číslem: Registrační čísla,...

Máji, máji, voníš kvítím

Máji, máji, voníš kvítím

Pokračujeme v připomínání lidových tradic, a tak i do Kamýka nad Vltavou přiletěly čarodějnice, i májka stojí u mateřské školky. Na stavbu obecní máje čarodějnice a čarodějové pozvali občany Kamýka průvodem s  tancem.   A malé čarodějnice, které děti vyrobily doma s rodiči, nám naši "školkovou máj" pohlídaly. Jana Hovorková, Svatava Lajbnerová

Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

I v mateřské škole jsme se s rodiči a dětmi pustili do velikonočního tvoření.Moc se nám to líbilo a příští Velikonoce budeme jistě v našem tvoření pokračovat.Foto uč. Hovorková, text uč. Lajbnerová  

Březen a duben v MŠ

Březen a duben v MŠ

Mnoho toho prožíváme a hrovou formou se učíme.První jarní den - Zimo, zimo táhni pryč. S jarem přichází Velikonoce a také zápis do základní školy. Foto : uč. Hovorková, text : uč. Lajbnerová

Zápis

 Vážení rodiče, ve čtvrtek 2. května od 13,00 do 17,00 vás srdečně zveme společně s vaším dítětem k zápisu k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy. S sebou přineste rodný list dítěte, váš občanský průkaz a potvrzení od dětského lékaře, že je vaše dítě schopno zúčastnit se vzdělávání v mateřské škole. Žádost společně s potvrzením pro lékaře najdete na webových stránkách školy pod rubrikou Zápis nebo tyto dokumenty můžete vyzvednout osobně u učitelek v mateřské škole, či u ředitele školy. Žádost je rovněž možno vyplnit až na místě v den zápisu, potvrzení od lékaře vyřiďte před zápisem. V Kamýku nad Vltavou dne 16.04.2019                            Mgr. Radek Behenský, ředitel školy  ...

 • Slavnost svátku maminek

  Slavnost svátku maminek

 • Provoz v MŠ o letních prázdninách

 • Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 • Máji, máji, voníš kvítím

  Máji, máji, voníš kvítím

 • Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

  Tvořivé velikonoční dílničky v MŠ

 • Březen a duben v MŠ

  Březen a duben v MŠ

 • Zápis

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163