Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

Poděkování maminkám

Poděkování maminkám

  9.května 2018 potěšily děti z mateřské školy již tradičně oslavou Dne matek všechny maminky i širokou veřejnost v kulturním domě. Děti ukázaly, co všechno již dovedou, a připravily maminkám dárečky – vlastnoručně malované přívěsky na klíče.  S. Lajbnerová

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Ve čtvrtek 3.května se v mateřské škole konal zápis.Děti i rodiče si mohli prohlédnout veškeré prostory školky, zeptat se na cokoliv paní učitelky a pohrát si se školkovými hračkami. K zápisu dorazilo 17 dětí a velké většině se ani nechtělo domů. Barbora Tesárková

Stavění máje

Stavění máje

Také naši mateřskou školku zdobí krásně barevná májka, kterou jsme za pomoci rodičů dětí postavili. Děti nejen vázaly fáborky na májku, ale především držely pěsti při její stavbě. Na závěr jsme si kolem májky zatančili a zazpívali jarní písničku.  Tímto ještě jednou moc děkujeme maminkám a tatínkům, kteří pomohli. K .Jarůšková

Vynášení Morany

Vynášení Morany

Společně s dětmi jsme vyrobili a za doprovodu básní vynesli Moranu. Cestou do školky jsme symbolem líta a básní přivítali přicházející jaro. Ve školce se děti seznámily s prvními jarními kytičkami a hledali jsme je na společných vycházkách také v přírodě.

Velikonoce v MŠ

Velikonoce v MŠ

Velikonoce ve školce probíhaly v duchu her, veselí a soutěžemi o nejmenší, největší, nejhezčí košíček a nejkratší, nejdelší a nejhezčí pomlázku. Počasí nás neodradilo ani od koledy v obci, která se velmi povedla a na školkové zahrádce jsme hledali velikonočního zajíčka. Místo něho děti vypátraly košíky plné dobrot, které si společně s dalšími dárky odnesly domů. Veselé Velikonoce!                                                           

Řemesla

Řemesla

Těchto 14 dní věnujeme tématu povolání/řemesla. Tento týden jsme navštívili místní truhlářskou dílnu pana Petra Hodáně, který nás seznámil s povoláním truhláře. Ukázal nám svoji dílnu, stroje, nařezal nám dřevěné kostky, které jsme si zkusili sami obrousit, a odnesli si je s sebou do školky.Další den jsme se vydali do autoparku na prohlídku hasičské zbrojnice, kde nás provázel dobrovolný hasič pan Miroslav Tulach. Čekala nás prohlídka šaten, klubovny, kde mají hasiči svoje trofeje, ukázka výstroje, kterou hasič potřebuje, a nakonec i prohlídka hasičských vozů, člunu i historické stříkačky. Do auta jsme si mohli  sednout a nakonec nám p. Tulach pustil...

Svatý Valentýn

Svatý Valentýn

Hlavním cílem je seznámit děti s pojmy mít rád, milovat, láska, přátelství. Svátek svatého Valentýna se slaví 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi lidmi.. A protože také v naší třídě je důležité, abychom se navzájem měli všichni rádi, budeme si o tom celý týden povídat a hrát. Téma Valentýn vnímáme jako další možnost, jak si s dětmi hravou formou vysvětlit,že je hezké, když nás má někdo rád. Rodina, kamarád, paní učitelka.  Jak je důležité a příjemné pohlazení či pomazlení. Učíme se dělit se s kamarády a radovat se. --Tesárková Barbora

Masopust

Masopust

Tento projekt  vznikl  s cílem seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožít radost a veselí. Motivuje děti k rozvíjení myšlení, zručnosti, tvořivosti i fantazie při výtvarných a jiných činnostech. Téma samozřejmě vyvrcholí masopustní zábavou v převlecích. Zaměření projektu seznámení s tradicemi, plánování, příprava oslav, projevy radosti, seznámení a nácvik písně Masopust, opakování písně Já jsem muzikant, rozvíjení zručnosti, tvořivosti a fantazie při vytváření masek, výzdobě třídy, důsledné dodržování bezpečnosti při práci s nůžkami, koordinace činnosti rukou a zraku při skládání z papíru, třídění, seskupování, řazení a počítání, spolupráce při tanci, výzdobě, rytmizaci, kultivace vkusu a estetického cítění, sebepoznávání a sebehodnocení (co...

 • Poděkování maminkám

  Poděkování maminkám

 • Zápis do mateřské školy

  Zápis do mateřské školy

 • Stavění máje

  Stavění máje

 • Vynášení Morany

  Vynášení Morany

 • Velikonoce v MŠ

  Velikonoce v MŠ

 • Řemesla

  Řemesla

 • Svatý Valentýn

  Svatý Valentýn

 • Masopust

  Masopust

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163