Základní škola a Mateřská škola

příspěvková organizace

Září ve školce

Září ve školce

Září ve školce je v duchu adaptace nových dětí. Hrajeme seznamovací hry, zpíváme písničky, pomocí říkanek a básniček rozvíjíme motoriku dětí, dle přání si děti volí tvořivé činnosti a volné hry. J. Hovorková, K. Jarůšková

Nový školní rok ve školce

Začal nový školní rok, a tak jsme se opět sešli ve školce.Mazáci i maláčci.V příští zprávě Vám pošleme i několik fotografií,ale dnes jsme si chtěli jen hrát a prozkoumávat.Máme připravený i dáreček, ale to vše až příště. Tak nám držte palce.Všechno důležité Vám poví paní učitelky na schůzce  v pondělí 17.9.2018 od 16.00 hodin ve školce. S. Lajbnerová

Provoz v mateřské škole ve školním roce 2018/2019

  Vážení rodiče, milé děti, dovolte mi informovat veřejnost o provozu v mateřské škole ve školním roce 2018/2019.  Kamýkem se během léta šířily všelijaké "zaručené" zprávy o dění v mateřské škole. Dovolte mi vše uvést na pravou míru. Je pravda, že podaly výpověď tři učitelky, jedna z důvodu nabídky zaměstnání blíže bydlišti, druhá z důvodů zdravotních, třetí bez udání důvodů. Výpovědi se bohužel sešly téměř ve stejnou dobu, v  průběhu prázdnin, což ale neznamená, že by byl provoz školky ohrožen. Každý je nahraditelný. Vedení školy neváhalo a i během své dovolené hledalo vhodné kandidáty na uvolněná místa. Provoz školky tak pokračuje...

  • Září ve školce

    Září ve školce

  • Nový školní rok ve školce

  • Provoz v mateřské škole ve školním roce 2018/2019

Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou 163